په بلبورډونو کې اعلانونه: د ندا تبلیغاتی شرکت په ټول هیواد کې په ساده، دوه اړخیزه او خوځنده بلبورډونو او د پل ساینونو باندې د اعلاناتو نصبولو اسانتیاوې لري او په دې برخه کې بډایه تجربی هم لري.

موږ په ټول افغانستان کې له 600 څخه زیات بلبورډونه په ستراتیژیکو ځایونو کې لرو چې ډیری نندارې وړاندې کوي