شرکت تبلیغاتی ندا، با پیروی از خلاقیت و نو آوری خود، در زمینه چاپ و چاپ دیجیتالی فلکس ها و سایر وسایل تبلیغاتی با وضوح بالا تخصص وتعهد دارد