ما بیش از دو دهه است که برای بسیاری از مشتریان خویش با عملکرد بالا پوشش های ساختمانی ( نصب استیکر ها روی ساختمان ) را ارائه کرده ایم. پوشش‌های ساختمانی عمدتاً در ساختمان‌های دارای موقعیت استراتژیک با جریان ترافیک بالا و حرکت عابرین صورت میگیرد