راه حل های کسب و کار

در شرکت تبلیغاتی ندا ما به شدت معتقدیم که مشتریان و نیازهای آنها را در اولویت قرار دهیم. بنابراین، ما یک سرویس طراحی گسترده و گام به گام ارائه می دهیم که در طی آن طراحان حرفه ای ما به طور منظم با مشتری در تماس هستند تا طرح های تبلیغاتی بهینه ای را که منحصر به نیازهای آن ها است انجام دهند. ما به طور منظم جلسات توجیهی مشتری یا جلسات بررسی با مشتریان خود داریم تا بتوانیم هرگونه نگرانی یا تغییر ضروری را که آنها مایل به اجرای آنها هستند شناسایی کنیم. علاوه بر این، ما چاپ دیجیتال با کیفیت بالا را به مشتریان خود ارائه می دهیم که با هر استانداردی در اروپا یا ایالات متحده قابل مقایسه است. مشتریان می توانند با توجه به نیاز خود از انواع مختلف کیفیت چاپ انتخاب کنند. علاوه بر این، مشتریان می توانند مکان هایی را انتخاب کنند که به بهترین وجه با نیازهای آنها مطابقت دارد و شرکت تبلیغاتی با طرح منحصر به مکان بلبورد نصب واعمار مینماید و نگهداری از بیلبوردها را در طول مدت قرارداد انجام می دهد. ما خوشحالیم که تبلیغات بیلبورد های متحرک را نیز ارائه می دهیم، که امکان قرار گرفتن در معرض بیلبوردهای چند تکه چرخشی خودکار را فراهم می کند.