تبلیغات بیلبورد – انواع مختلف بیلبوردها از جمله Trivision و Contravision NAC دارای تجربه گسترده در ساخت، نصب و نگهداری بیلبوردها در سراسر افغانستان است.