ما بیش از یک دهه است که برای بسیاری از مشتریان با عملکرد بالا پوشش های ساختمانی ارائه کرده ایم. پوشش‌های ساختمانی عمدتاً در ساختمان‌های دارای موقعیت استراتژیک با جریان ترافیک بالا و حرکت عابر پیاده در دسترس هستند.