اهمیت داشتن تبلیغات در فضای باز در مکان مناسب و در زمان مناسب را برای دستیابی به مخاطب مورد هدف درک می کنیم. بنابراین، بیلبوردها و سایر محصولات ما در مکان‌های استراتژیک قرار دارد.